Hrvatska psihološka komora daje na raspolaganje telefonske linije za psihološku podršku i pomoć zdravstvenim djelatnicima

3 pro 2020 Novosti

Hrvatska psihološka komora od petka, 4. prosinca daje na raspolaganje dvije telefonske dežurne linije u svrhu pružanja psihološke podrške i pomoći zdravstvenim djelatnicima na kojima će dežurati klinički psiholozi s dugogodišnjim iskustvom u radu i telefonskom savjetovanju. Linije će biti otvorene 0-24 sata sve dok za time bude postojala potreba.

Od 4. prosinca zdravstveni se djelatnici za psihološku pomoć i podršku mogu obratiti na telefonske brojeve: 091/939-5944 i 091/941-5114.  

Search

+