Medicinske sestre i tehničari svoju važeću člansku iskaznicu HKMS-a mogu koristiti umjesto e-Propusnice

21 pro 2020 Novosti

Sukladno Odluci o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta te Uputama za njezinu primjenu Stožera civilne zaštite RH, medicinske sestre i tehničari, kao i ostali zdravstveni djelatnici koji posjeduju iskaznice izdane od nadležnih komora, nisu dužni ishoditi e-Propusnicu. Time medicinske sestre i tehničari koji zbog odlaska u mjesto rada napuštaju svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravišta, nisu obvezni podnositi zahtjev za izdavanjem propusnica, već se na traženje policijskih službenika mogu identificirati svojim važećim članskim iskaznicama, a koje im je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara u svrhu dnevnih migracija radi pružanja zdravstvene zaštite.

Objavljujemo Odluku i Upute Stožera civilne zaštite RH:

Search

+