Pokrećemo javnozdravstvenu kampanju o cijepljenju

14 sij 2021 Novosti

Osam komora u zdravstvu pokreće kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“ čiji cilj je informirati zdravstvene djelatnike o cijepljenju protiv virusa SARS-CoV-2.

Hrvatska komora medicinskih sestara s još sedam komora u zdravstvu pokreće javnozdravstvenu kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“ čiji cilj je dodatno informirati zdravstvene djelatnike o važnosti i svim aspektima cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2.

Nositelji kampanje

Nositelji ove kampanje pored HKMS su Hrvatska liječnička komora, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska psihološka komora, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora medicinskih biokemičara. Kampanja je započela provođenjem ankete među članovima komora o stavovima o cijepljenju. Ako već niste, ispunite anketu! Komora vam je poslala mail s pozivom na ispunjavanje ankete i linkom.
Javnozdravstvena kampanja će trajati četiri mjeseca i pratiti proces cijepljenja zdravstvenih radnika. Logo kampanje je IgG protutijelo kao simbol imunološkog odgovora protiv SARS-CoV-2 virusa.

Sadržaji kampanje

Uz mrežnu stranicu kampanje koja će biti objavljena javnost sljedeći tjedan, kampanja će se sastojati od komunikacije i objava na društvenim mrežama zdravstvenih komora (Facebook, Twitter, Youtube), edukativnih video filmova, webinara za zdravstvene djelatnike, blogova eminentnih stručnjaka različitih profila u zdravstvu, cijelog niza odgovora na pitanja koja će postavljati članovi komora, objava u masovnim medijima te tekstova u komorskim glasilima kao i plakata u zdravstvenim ustanovama.

Podržavatelji i zagovaratelji kampanje

Ova kampanja ima brojne podržavatelje i zagovaratelje,  a radi se o najvišim državnim institucijama, obrazovnim institucijama, udruženjima različitih profila zdravstvenih radnika, kao i mnogim eminentnim hrvatskim i svjetskim liječnicima i znanstvenicima.

Podržavatelji kampanje „Imaš znanje, budi primjer!“ do sada su:

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Hrvatski liječnički zbor (HLZ)

Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a

Hrvatsko epidemiološko društvo HLZ-a

Hrvatsko društvu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Hrvatsko imunološko društvo

Hrvatski liječnički sindikat

Sindikat medicinskih biokemičara Hrvatske

Sindikat fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL)

Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Udruga privatnih poslodavaca u fizikalnoj terapiji Hrvatske

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KOHOM)

Medicinska škola u Rijeci

Zdravstveno veleučilište Zagreb

Kampanja je također već skupila niz uglednih zagovaratelja, koji će se u nju aktivno uključiti svojim stručnim tekstovima i materijalima.

Zagovaratelji kampanje „Imaš znanje, budi primjer!“ do sada su:

doc.dr.sc. Ana Barač, dr.med.

Marinela Burek, primalja

Ivan Brtičević, , bacc. physioth.

prof. dr.sc. Jerka Dumić, dipl.ing.med.biochem.

prof.dr.sc. Ivan Đikić, dr.med.                          

Zoran Filipović, bacc.physioth.

Mario Gazić, mag.med.techn.

dr.sc. Magdalena Grce                         

prof.dr.sc. Danka Grčević, dr.med.

dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm.

prof.dr.sc. Stipan Jonjić, dr.med.

doc.dr.sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl.ing.biotech.         

doc.dr.sc. Vladimir Krajinović, dr.med.

prof.dr.sc. Astrid Krmpotić, dr.med.

bacc.obs. Banana Kunina

prof.dr.sc. Pero Lučin, dr.med.

dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med.

Željana Margan Koletić, mag.pharm.

prof.dr.sc. Igor Mezić   

dr. sc. Nikica Mirošević Škvrce, mag.pharm.

Tomislav Perica, mag. physioth

Iva Podhorsky Štorek, bacc.obs.

prof.dr.sc. Bojan Polić, dr.med.

prof.dr.sc. Kristijan Ramadan, dr.vet.med.                   

doc.dr.sc. Marija Santini, dr.med.

prof.dr.sc. Vlatko Silobrčić, dr.med.

dr.sc. Marko Skelin, mag.pharm

prof.dr.sc. Mihaela Skobe, mag.biol.mol.

Ana Soldo, mag.pharm.

Saša Srića, dr.med.                               

Martina Šepetavc, mag.pharm.

Ivana Šmit, dr. med.

doc.dr.sc. Tihomir Štefanec, dr.med.               

mr.sc. Darko Takač, mag.pharm.

prof.dr.sc. Janoš Terzić, dr.med.

prof.dr.sc. Andrej Trampuž, dr.med.

prof.dr.sc. Siniša Volarević, dr.med.    

Jasminka Vugec Mihok, mag.pharm.

prim. Boris Ujević, dr.med.

dr.sc. Domagoj Vučić, dr.med.
dr.sc. Oliver Vugrek, mag.biol.mol                                           

prof.dr.sc. Felix Wensveen, dipl.biolog.

Cijepljenje predstavlja najuspješniju javnozdravstvenu mjeru, koja spašava i spasila je više ljudskih života od bilo koje druge medicinske intervencije u povijesti medicine!

Na vama medicinskih sestrama i tehničarima kao i na drugim zdravstvenim radnicima je najveća odgovornost. Zdravlje je područje vaše kompetencije i stručnosti.

Imate znanje, budite primjer! Cijepite se!Search

+