dr.sc. Zvjezdana Gvozdanović, mag.med.techn.

Dr. sc. Zvjezdana Gvozdanović, 20. prosinca 2021. godine je obranila doktorsku disertaciju na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku s naslovom „Utjecaj edukacije na kvalitetu života oboljelih od šećerne bolesti 2. tipa“ pod vođenjem mentorice  dr. sc. Nade Prlić, prof., više znanstvene suradnice i komentorice   izv. prof. dr. sc. Blaženke Miškić.

Zvjezdana Gvozdanović rođena je 1972. godine u Našicama. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja 1991. godine u Školskom centaru „Ruđer Bošković“, Osijek za medicinsku sestru, upisuje 2004. godine preddiplomski studij Sestrinstva u Osijeku za zvanje prvostupnice sestrinstva. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku upisuje 2011. te 2013. godine stječe zvanje magistre  sestrinstva. Svoj obrazovni put nastavlja 2014. godine upisom na Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku.

Radno iskustvo započinje 1991. godine  kao medicinska sestra pripravnica-volonterka u Općoj županijskoj bolnici Našice. Sudionica je Domovinskoga rata kao medicinska sestra u 132. brigadi HV-e. Po povratku iz HV radi na Odjelu za pedijatriju potom na Odjelu za anesteziju kao medicinska sestra. Započinje rad na Odjelu za kirurgiju 1997. godine kao instrumentarka.  Prelazi raditi 2011. godine na Odjel za internu medicinu kao glavna sestra odjela. Od 2014. radi na mjestu Pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo Opće županijske bolnice Našice. U suradničkom je zvanju asistenta na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu.

Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja sestrinstva. Sudjelovala je na značajnom broju znanstvenih i stručnih konferencija te na njima imala izlaganja.

Search

+