Hrvatska komora medicinskih sestara podržava zahtjeve za beneficiranim radnim stažom medicinskih sestara i tehničara u hitnoj medicini i psihijatriji

23 velj 2022 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara daje snažnu podršku aktivnostima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara u vezi sa zahtjevom za beneficiranim stažem medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u djelatnostima hitne medicine i psihijatrije. Za Komoru je neupitno da su u ove dvije djelatnosti medicinske sestre i tehničari dodatno izloženi različitim utjecajima koji su štetni za njihovo zdravlje i rad.

Za donošenje odluke o beneficiranom stažu nužno je izraditi stručnu dokumentaciju koja sadrži podatke i analizu različitih štetnih utjecaja na radu, što je postupak koji je navedeni sindikat ponovno pokrenuo u studenome 2021. godine, nakon što se, zbog pandemije novog koronavirusa, proces koji je originalno započeo još 2019. morao privremeno zaustaviti. Postupak izrade stručne dokumentacije je dosta zahtjevan, trajat će nekoliko mjeseci, a njegove troškove i organizaciju pokriva Sindikat.

Search

+