Podružnica HKMS Vukovarsko srijemske županije održala tečaj „ Zbrinjavanje kroničnih rana i njega stome“

Dana 27.04.22 Podružnica Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko srijemske županije i Dom zdravlja Županja održali su  tečaj na temu „Zbrinjavanje kroničnih rana i njega stome“. Tečaj je bio namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima te liječnicima s područja Vukovarsko srijemske županije koji neposredno rade na zbrinjavanju kroničnih rana i njegi stome. Predavanje su održale medicinske sestre iz Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, domova zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja i Opće županijske bolnice Vinkovci. Okupljanje je pozdravio gradonačelnik grada Županje Damir Juzbašić, ravnateljica Doma zdravlja Županja Luca Lešić. Tečaj je organizirala i kroz predavanja vodila predsjednica podružnice HKMS Vukovarsko-srijemske županije. Predavanja i radionica su prošla u ugodnoj radnoj atmosferi sa zaključkom da se uvijek nešto novo nauči.

Predsjednica Podružnice HKMS Vukovarsko-srijemske županije

Janja Stojanović, mag.med.techn.

Search

+