HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA: PLANIRAMO DVADESETAK PROGRAMA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA

16 velj 2023 Novosti

Već 2024.  Hrvatska  bi mogla dobiti usko educirane medicinske sestre specijaliste.

Povjerenstvo za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravstva (MIZ), a čiji je Hrvatska komora medicinskih sestara član, je krajem prošle godine pokrenula pripremu izrade planova i programa specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara. Komora je pozvala sestrinska stručna društva da joj do početka ožujka dostave prijedloge programa specijalizacija i prijenosa kompetencija i 24 stručna društva su se odazvala pozivu. Na temelju prijedloga MIZ će pripremiti plan i program specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara. Za uvođenje medicinskih sestara specijalista bit će, uz donošenje Programa specijalizacija, potrebno izmijeniti i odgovarajuće zakonske i podzakonske akte.

Priprema se 20-ak sestrinskih specijalizacija

Ovaj proces će u zdravstvo uvesti medicinske sestre – napredne stručnjake u sestrinskoj njezi koje će biti formalno obrazovane i praktično osposobljene iznad razine sestre s općom edukacijom te imati i specijalističke licence za rad. Te sestre, sukladno svojim kompetencijama, preuzet će niz kompetencija i postupaka od liječnika (tzv. task shifting). Razvoj sestrinskih specijalnosti je iznimno važan u poticanju razvoja sestrinskog znanja i stručnosti, kao i za poboljšanje kvalitete skrbi za pacijente. Slična praksa postoji u europskim državama poput Danske, Nizozemske, Švedske i drugih.
Ovaj proces je već pokrenut za područje hitne medicine te je početkom 2023. raspisan natječaj za 300-tinjak specijalizaciju iz hitne medicine za što su sredstva osigurana Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. To znači da će tijekom 2023. prvostupnici i magistri sestrinstva moći specijalizirati hitnu medicinu u trajanju od godinu dana. Radi se o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva koji rade u Timu 2 već i sada bez liječnika, ali bez ikakvih samostalnih ovlasti. Specijalizirat će na visokoobrazovnim ustanovama, a praktični dio će se održavati u zdravstvenim ustanovama. Ovom specijalizacijom kroz godinu dana u sustav će ući prve medicinske sestre educirane za rad u hitnoj, koje će ići na teren u Timu 2 u vozilima hitne pomoći umjesto liječnika.
Sada se planira novih dvadesetak specijalizacija među kojima i one iz onkologije, kardiologije, hematologije i drugih.

Zakonska regulacija sestrinskih kompetencija i povećanje koeficijenata

Kompetencije medicinskih sestara uređene su člankom 16.a. Zakona o sestrinstvu te se razlikuju ovisno o razini obrazovanja medicinske sestre.

“Stručna društva pripremit će prijedloge programa o potrebnim sestrinskim specijalizacijama, kojih za sada planiramo dvadesetak. Ključno je nakon prihvaćanja programa, učinkovito promijeniti nužne zakonske i podzakonske propise. Jasno da će povećanje odgovornosti i kompetencija medicinskih sestara morati biti praćeno i usklađivanjem koeficijenata tj. povećanjem plaća tih medicinskih sestara. ”, ističe predsjednik HKMS-a, mag. med. techn.  Mario Gazić dodajući kako je cilj i da medicinske sestre same ne plaćaju specijalizaciju.

Search

+