Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimila nalaz zdravstvene inspekcije MIZ-a o smrti pacijentice u Varaždinu

2 ožu 2023 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimila je na postupanje nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva. Inspekcija Ministarstva zdravstva je utvrdila moguće propuste u pružanju skrbi pacijentici u varaždinskom Zavodu za hitnu medicinu. Zbog sumnje na stručne propuste u ovom će se predmetu prvenstveno zatražiti nadopuna dokumentacije kako bi se mogla donijeti odluka o eventualnom pokretanju disciplinskog postupka protiv medicinske sestre. U slučaju donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka ovaj slučaj će doći pred nadležno Povjerenstvo Komore koje će, sukladno komorskim aktima, u prethodnom postupku provjeriti sve činjenice i dokaze navedene u zahtjevu za pokretanje postupka, zatražiti očitovanje medicinske sestre i dostavu potrebne dokumentacije od iste, a sve kako bi bilo u mogućnosti donijeti stručno mišljenje o opravdanosti ili neopravdanosti zahtjeva. Sud Komore je neovisno tijelo koje u razmatranju svakog slučaja uzima u obzir sve dokaze i okolnosti slučaja.

„Izražavam sućut u svoje i u ime Hrvatske komore medicinskih sestara suprugu i obitelji preminule pacijentice. Nakon utvrđivanja svih potrebnih činjenica, odlučit će se o daljnjim koracima“, rekao je predsjednik HKMS-a, Mario Gazić, mag. med. techn.

Za teže povrede Sud Komore članu Komore može izreći različite mjere poput ukora, javnog ukora, novčane kazne, privremenog oduzimanja odobrenja za samostalan rad od mjesec dana do godine dana ili trajnog oduzimanja Odobrenja za samostalan rad.

Ako se u međuvremenu pokrene kazneni postupak protiv člana Komore s postupkom pred Sudom Komore može se zastati sve do donošenja pravomoćne presude.

Komora apelira na javnost i medije da apriori ne donose zaključke o nečijoj krivnji prije nego što nadležna tijela utvrde sve relevantne činjenice.

Search

+