Poziv radi prikupljanja podataka o štetama uzrokovanim elementarnim nepogodama

27 ruj 2023 Novosti

Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara o potrebi prikupljanja podataka o štetama koje su članovima Komore nastale uslijed elementarnih nepogoda tijekom 2023. godine objavljuje se sljedeći:

POZIV

Sve medicinske sestre i medicinski tehničari čiji su stambeni objekti stradali uslijed elementarnih nepogoda u 2023. godini, pozivaju se da dostave:

  • ispunjeni obrazac zahtjeva
  • dokument iz kojeg je vidljiv stupanj/visina oštećenja  izdan od nadležnog tijela lokalne ili područne samouprave.
  • izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljiva činjenica vlasništva ili suvlasništva oštećenog stambenog objekta
  • potvrdu o prijavi prebivališta/boravišta iz koje je vidljivo kako je prebivalište/boravište na adresi oštećenog stambenog objekta prijavljeno prije ili tijekom 2023. godine, ali svakako prije štetnog događaja
  • presliku vjenčanog lista ukoliko je bračni drug ili životni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta
  • ukoliko je izvanbračni partner ili neformalni životni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta priložiti Izjavu danu kod javnog bilježnika, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, uz dva svjedoka o izvanbračnoj zajednici i zajedničkom kućanstvu na adresi oštećenog stambenog objekta

Navedena dokumentacija treba se dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici po javnom bilježniku.

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimati će zahtjeve do 01. studenog 2023. godine.

Sve zamolbe podnose se poštanskim putem, Hrvatskoj komori medicinskih  sestara, Maksimirska 111/2, 10000 Zagreb.

Search

+