TEČAJ ”INTEGRATIVNI I INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP U LIJEČENJU PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA I KOMORBIDITETA U ŽENA”

4 lis 2023 Novosti

U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb, Dvorana J. J. Strossmayera 26. i 27. listopada 2023. godine će se održati Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije naziva: ”INTEGRATIVNI  I INDIVIDUALIZIRANI  PRISTUP U LIJEČENJU PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA I KOMORBIDITETA U ŽENA”.

Tečaj će biti bodovan sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara.

Objavljujemo program tečaja:

Search

+