Dr. sc. Vilma Kolarić, mag.med.techn.

Rođena u Pregradi 21. lipnja 1966. godine, gdje završava osnovnu školu. Srednju medicinsku školu završava 1985. godine u Zagrebu, kada počinje i raditi na Odjelu u tadašnjem Zavodu za dijabetes OB Dr. Ozren Novosel; danas KB Merkur. Godine 1992. premještena na Dijabetološki odjel Poliklinike gdje najprije radi u hitnoj službi, a zatim poslije 1995. godine završava višu medicinsku školu na medicinskom fakultetu u Zagrebu a kasnije i razlikovnu godinu i postaje prvostupnica sestrinstva.

Dužnost glavne sestre poliklinike Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac preuzela je 2009. godine. Specijalistički studij javnog zdravstva na Zdravstvenom veleučilištu završava 2012. godine. Postaje vanjski suradnik zdravstvenog veleučilišta za predmet Metode učenja i poučavanja u zdravstvu.

Od 2011. do 2018. bila je koordinatorica registra oboljelih od šećerne bolesti u RH. U tom razdoblju bila je predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Hrvatske udruge medicinskih sestara. Tada je učinjen velik iskorak u promoviranju dijabetologije organizacijom stručnih tečajeva, simpozija i kongresa.

Od 2012. godine do danas je glavna sestra Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac KB Merkur u Zagrebu, referentnog centra MZ za šećernu bolest i centa izvrsnosti IDF-a.

Od 2012. godine, kada je postala glavna sestra Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, mijenja sustav trajne edukacije medicinskih sestara organizacijom tečajeva za stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara Posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću. U Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac organizira edukacije za medicinske sestre iz drugih dijabetoloških centara u RH. Posjeduje brojne certifikate za osobno profesionalno usavršavanje.

Na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto – Na fakultetu zdravstvenih znanosti u Novom mestu godine 2023. završava doktorski znanstveni studij; Edukacija i menadžment u zdravstvu s temom: Kvaliteta života osoba sa šećernom bolešću i njihovih partnera.

Objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja dijabetologije. Aktivno sudjeluje na tečajevima , simpozijima i kongresima medicinskih sestara/tehničara. Predaje kao znanstveni suradnik na Katoličkom sveučilištu. Mentor studentima na vježbama Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Član je uredničkog savjeta Dijabetes slatki život, glasila Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Volonter humanitarne organizacije Projekt sreća.

Search

+