Hrvatska komora medicinskih sestara

Hrvatska komora medicinskih sestara osnovana je 2003. godine
sukladno odredbama Zakona o sestrinstvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Danas, s oko 32.000 medicinskih sestara upisanih u Registar,
predstavlja najbrojniju grupaciju profesionalaca u zdravstvu.
opširnije

   
Novosti
 
Obavijest
Poštovane/Poštovani,
 

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz  priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti je sljedeći:

 

       27. ožujka 2015. godine u 11.00 sati – pisana provjera osposobljenosti

 

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

 Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

 
 
Kongres EuroHeartCare 2015, Dubrovnik

Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara je s Vijećem za medicinske sestre i srodne profesije Europskog kardiološkog društva (Councils on Cardiovascular Nursing and Allied Professions – CCNAP) suorganizator kongresa EuroHeartCare 2015koji će se održati od 14.-15. lipnja 2015. godine u Hotelu Valamar Lacroma u Dubrovniku.

Informacije o Kongresu možete pronaći ovdje: www.hukms.hr/euroheartcare-2015-dubrovnik-croatia-2/

 
Objavljena obavijest za upis na program dodatnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara zdravstvene njege u kući
Medicinski fakultet u Osijeku objavio je obavijest za upis na program dodatnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara zdravstvene njege u kući:

www.mefos.unios.hr/index.php/home/novosti/545-program-dodatnog-usavrsavanja
 
Upravne pristojbe – tumačenje Ministarstva financija

Sukladno tumačenju Ministarstva financija – Porezne uprave Zakona o upravnim pristojbama koje je Hrvatska komora medicinskih sestara danas zaprimila, nije potrebno uplaćivati upravne pristojbe u postupcima izdavanja i obnavljanja Odobrenja za samostalan rad.

 

Upravne pristojbe i dalje je potrebno uplatiti (priložiti biljege) kod podnošenja podneska vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

 

Dopis Ministarstva financija objavljujemo u privitku.

 
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

U Narodnim novinama broj 126/2014 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika prema kojem se ukida odredba o ponovnom polaganju stručnog ispita nakon završene više razine obrazovanja te omogućuje medicinskim sestrama u sustavu socijalne skrbi polaganje stručnog ispita bez obveze obavljanja pripravničkog staža.  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_126_2398.html

Pozivamo sve medicinske sestre/tehničare koji su promijenili stupanj obrazovanja, a do sada to nisu učinili, da Hrvatskoj komori medicinskih sestara dostave Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka, kako bi mogli dobiti Odobrenje za samostalan rad sukladno svojoj razini obrazovanja.

Uz obrazac  Zahtjeva za promjenu i nadopunu podataka potrebno je dostaviti ovjerenu presliku diplome i upravne pristojbe.

 
Upute za izradu Planova trajnog usavršavanja 2015
Objavljujemo Upute za izradu Planova trajnog usavršavanja za 2015. godinu.
 
HKMS se uključuje u projekte koji se financiraju iz fondova EU

Hrvatska komora medicinskih sestara će se u narednom razdoblju uključiti u aktivnosti i pripremu projekata koji se financiraju iz fondova EU, a namijenjeni su području zdravlja. Programi za koje su već odobrena sredstva i raspisani natječaji su Obzor 2020 i Health 3 program.

Više informacija o programima i natječajima možete naći na sljedećim web stranicama nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku: http://www.obzor2020.hr/drustveni-izazovi-sadrzaj/zdravlje-opis i http://hzjz.hr/europska-komisija-chafea-eahc/ Ukoliko imate projektnu ideju možete se javiti na sljedeći e-mail: normela.rados@hkms.hr.

 
 
Pomoć ugroženima na poplavljenim područjima
Prenosimo inicijativu Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva za pomoć ugroženima na poplavljenim područjima i pozivamo sve mediciske sestre/medicinske tehničare da se, prema svojim mogućnostima, uključe u akciju:

http://www.hnss.hr/novosti/75-medicinske-sestre-u-akciji-pomoi-ugroenima-na-poplavljenim-podrujima

 
Priopćenje

Predavanje Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara održano 7. svibnja 2014. u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu neće se bodovati od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.

Sadržaj predavanja odnosio se na rad i promociju HSSMSMT i ne sadrži elemente trajnog usavršavanja obaveznog za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad.

Hrvatska komora medicinskih sestara nikad se ne miješa u rad sindikata, a medicinske sestre su prema našim saznanjima učlanjene u najmanje četiri sindikata. HKMS se na jednak način odnosi prema svima.

U ovom konkretnom slučaju došlo je do grubog kršenja Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara. Dodatnom provjerom isto se ponovilo u svim dosadašnjim predavanjima HSSMSMT, te se niti jedno održano predavanje u 2014. neće bodovati sukladno gore navedenom Pravilniku.

 
OBAVIJEST: POJAŠNJENJE UPRAVNE PRISTOJBE – PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14) te članak 20. stavak 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 124/09, 45/11) propisuju da je osoba koja želi predati dokumente za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije obvezna/obvezan uplatiti iznos propisane upravne pristojbe.
 

Sukladno Tar. br. 1. i 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama propisano je da se plaća upravna pristojba, koja je prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od :

-       20,00 kn prilikom podnošenja zahtjeva

-       50,00 kuna za izdavanje rješenja

Sukladno Tar. br. 3. Tarife Zakona o upravnim pristojbama

-       50,00 kn prilikom podnošenja žalbe.

 

Člankom 10. Zakona o upravnim pristojbama propisano je:

-       „1. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba.

-       2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, od pristojbenog obveznika pristojba će se naplatiti prisilno, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak“

 
 

Stoga molimo da vodite računa o tome da prilikom predaje zahtjeva odmah dostavite upravne pristojbe u visini =20,00 kn i =50,00 kn. Napominjemo kako je člankom 17. st. 4. spomenutog Zakona propisano kako se naplata pristojbe obavlja prije uručenja zatraženog rješenja. Ukoliko upravnu pristojbu ne dostavite u propisanom iznosu, dužni ste platiti i opomenu u visini =20,00 kn u upravnoj pristojbi.

 
 

Pojašnjenja radi, sve navedeno znači da upravne pristojbe (državni biljezi ili taksa) ne uplaćujete na račun HKMS, nego da je kupite na prodajnom mjestu i dostavite u HKMS.

 
 
Objavljena Direktiva 2013/55/EU
Objavljujemo tekst Direktive 2013/55/EU koja je objavljena u Službenom listu
Europske unije (Official Journal of the European Union, L 354/132, 28.12.2013.). Ova Direktiva donosi izmjene i dopune (modernizaciju) Direktive 2005/36/EC o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.
 
Uvrštenje specijalističkog diplomskog stručnog studija u Kolektivni ugovor
Prenosimo dopis Ministarstva zdravlja vezano uz uvrštenje specijalističkog diplomskog stručnog studija u Kolektivni ugovor s web stranice Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu - http://www.zvu.hr/
 
Zdravstvena njega u Europi: Pregled

Kako biste nam pomogli u pripremanju i planiranju budućih aktivnosti HKMS-a, prenosimo pregled različitih poveznica na internetu o raznim pitanjima s područja zdravstva, zdravstvene njege i zdravstvene zaštite kojima se bave institucije Europske unije. Pregledavanje ovih poveznica i povratni odgovor nama mogli bi biti od iznimno velike koristi jer bi nam omogućili bolju pripremu našeg rada i određivanje ciljeva u sljedećim mjesecima. Ukoliko imate prijedloge i smatrate da bi se Komora mogla uključiti u projekte ili raspravu na razini Europske unije, molimo Vas da svoje prijedloge bez ustručavanja pošaljete na hkms@hkms.hr

 
Upute za izradu planova trajnog usavršavanja 2014.
Objavljujemo Upute za izradu planova trajnog usavršavanja 2014. Napominjemo da je rok za predaju planova 15. studeni 2013.
 
Plavi fokus - obavijest

Molimo sve koji žele poslati članak za Plavi fokus da isti šalju na e-mail tajnice Uredništva: anastazija.soric-uranic@hkms.hr

 
Smjernice za provođenje zdravstvene njege u patronažnoj djelatnosti

Hrvatska komora medicinskih sestara izdala je Smjernice za provođenje zdravstvene njege

u patronažnoj djelatnosti.

Pozivamo pomoćnice ravnatelja/glavne sestre domova zdravlja, odnosno voditeljice patronažne službe, da pošalju e-mail na hkms@hkms.hr radi dogovora o preuzimanju potrebnog broja primjeraka Smjernica.

 
Objavljen Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija objavljen je u Narodnim novinama broj 89/2013:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_89_1959.html
 
Predsjednica HKMS u Upravnom odboru CEPLIS-a
Predsjednica HKMS i FEPI-ja izabrana je za članicu Upravnog odbora CEPLIS-a - Europskog vijeća slobodnih profesija.

Originalnu vijest možete vidjeti na:
http://www.ceplis.org/en/news_details.php?id_news=141
 
Održana Skupština FEPI-ja

Skupština FEPI-ja (Federacije regulacijskih tijela u sestrinstvu Europske unije) održana je 28. lipnja 2013. u Napulju, Italija. Domaćin Skupštine bila je Komora medicinskih sestara Italije (IPASVI), jedna od osnivačica FEPI-ja.

Na Skupštini je izabran novi Upravni odbor za razdoblje od 2013. do 2017. Za predsjednicu FEPI-ja jednoglasno je ponovo izabrana Dragica Šimunec, predsjednica HKMS. Za dopredsjednike su izabrani Gennaro Rocco (IPASVI – Italija) i Mircea Timofte (OAMR – Rumunjska). Izabrani su još Didier Borniche (ONI – Francuska) – glavni tajnik, Lampros Bizas (ENE – Grčka) – rizničar i Ciro Carbone (IPASVI – Italija) – član Upravnog odbora.   

Originalnu vijest možete vidjeti na: http://www.fepi.org/en/details_news.php?id=127
 
Prijava promjena u Registru HKMS

Radi pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pozivamo sve medicinske sestre koje su završile preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij sestrinstva da, ukoliko to nisu učinile, promjenu stupnja obrazovanja što hitnije prijave Hrvatskoj komori medicinskih sestara, bez obzira na trenutni status zaposlenja.

Za promjenu je potrebno poslati obrazac Zahtjeva za promjenu i nadopunu podataka i ovjerenu presliku diplome.
 
Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Objavljujemo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
 
PRIJEDLOG IZMJENA DIREKTIVA RADI PRISTUPANJA RH EU
Objavljujemo prijedlog Europske komisije za izmjenu direktiva koje se odnose na slobodu pružanja usluga radi pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 
OBAVIJEST - IBAN

Od 1. lipnja 2013. u platnom prometu u Republici Hrvatskoj počinje se koristiti IBAN, umjesto dosadašnjeg poslovnog računa.

Sve uplate prema Hrvatskoj komori medicinskih sestara (upisnina i članarina) vrše se na broj: 

HR80 2484 0081 1019 5722 4.
 
Zajednička načela intelektualnih profesija
Objavljujemo prijevod teksta predavanja profesora Theodorosa Koutroubasa: "Zajednička načela intelektualnih profesija".
 
Obavijest
Obavještavamo kolegice i kolege da je na snazi Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 14/2013) koji u članku 2. propisuje:
 
„Zdravstveni radnik koji je obavio pripravnički staž i položio stručni ispit i nakon toga stekao višu razinu obrazovanja u istom zdravstvenom usmjerenju te ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u tom zdravstvenom usmjerenju, obvezan je položiti stručni ispit bez obveze obavljanja pripravničkog staža.
Zdravstvenom radniku koji je nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita stekao višu razinu obrazovanja u drugom zdravstvenom usmjerenju, trajanje pripravničkog staža može se skratiti za dio programa, ako je program obavljenog pripravničkog staža sukladan programu pripravničkog staža više razine obrazovanja.“
 
Navedeni Pravilnik je na snazi od 12. veljače 2013. godine.
 
Obavijest
Objavljujemo dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji se odnosi na patronažnu službu.
U izradi su smjernice za provođenje i evidentiranje patronažne službe, sukladno gore navedenoj Odluci, koje će Hrvatska komora medicinskih sestara uskoro podijeliti svim patronažnim sestrama u Republici Hrvatskoj.
 
OBAVIJEST
HKMS vodi evidenciju o tome imate li ili nemate u određenoj godini dovoljan broj bodova i ne daje telefonske informacije o datumu, temi ili predavačima s predavanja na kojima ste bili nazočni.
Stoga ponovo objavljujemo obrazac na kojem svaka medicinska sestra/svaki medicinski tehničar mogu sami voditi vlastitu evidenciju nazočnosti na predavanjima.
 
Potpisan sporazum o suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
Davor Miličić, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Dragica Šimunec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, potpisali su 8. veljače 2013.  sporazum o edukacijskoj, znanstvenoj i stručnoj suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine i Hrvatske komore medicinskih sestara.
 
Slava Šepec najsestra prema izboru pacijenata
Udruga hrvatskih pacijenata izabrala je Slavu Šepec, dopredsjednicu Hrvatske komore medicinskih sestara za najbolju medicinsku sestru 2012. godine. 
Slava Šepec je diplomirana medicinska sestra s više od 30 godina radnog iskustva u bolničkoj skrbi u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.
Od 1976. godine radi u Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“ (nekad Bolnici za plućne bolesti „Jordanovac“) čija je glavna sestra od 2006. godine.
 
Popis stručnih udruga u sestrinstvu
Objavljujemo popis nacionalnih stručnih udruga u sestrinstvu - http://www.hkms.hr/STRUCNE%20UDRUGE%20-%20SESTRINSTVO.pdf 
Pozivamo sve stručne udruge u sestrinstvu koje žele da objavimo njihove kontakt podatke (adresa, e-mail, broj telefona, web stranica) da nam iste pošalju na e-mail hkms@hkms.hr
 
Zaključak FEPI Međunarodne konferencije
Objavljujemo Zaključak Međunarodne konferencije FEPI-ja "Sestrinstvo i sigurnost pacijenata u kriznim vremenima" održane 5. i 6. studenog 2012. u Splitu.
 
Sestrinstvo i sigurnost pacijenata u Europi u kriznim vremenima
Prenosimo članak o upravo održanoj konferenciji FEPI-ja s portala
057info.hr http://www.057info.hr/vijesti/2012-11-06/sestrinstvo-i-sigurnost-pacijenata-u-europi-u-kriznima-vremenima

Federacija regulacijskih tijela u sestrinstvu Europske Unije (FEPI) započela međunarodnu konferenciju „Sestrinstvo i sigurnost pacijenata u kriznim vremenima" u ponedjeljak 5.studenog u Splitu. Više od 150 medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske okupile se na predavanjima i raspravi na kojima sudjeluju stručnjaci iz Europske Unije i Amerike, a raspravlja se o glavnim problemima s kojima se suočavaju zaposleni u sestrinstvu, u kontekstu obilježenom krizom i novim europskim Zakonom o stručnim kvalifikacijama (2005/36).

 
Priopćenje Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje
U interesu uvida u najnovija dostignuća u sestrinstvu, a s ciljem stvaranja baze kvalitetnih znanstvenih i stručnih radova pozivamo vas da nam pošaljete svoje radove na e-mail hkms@hkms.hr .
 
Objavom znanstvenih i stručnih radova medicinskih sestara pridonosimo promociji sestrinstva Republike Hrvatske.
 
Upute za pisanje radova (Upute autorima i Upute recenzentima) nalaze se na:
 
 
Prve diplomirane magistrice sestrinstva u RH
Objavljujemo priopćenje Medicinskog fakulteta u Osijeku vezano uz obranu diplomskih radova medicinskih sestara na Sveučilišnom studiju sestrinstva.
 
Upute za primjenu sestrinske dokumentacije i Kategorizacija pacijenata
Radi učestalih upita ponovo objavljujemo Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstenim ustanovama i Kategorizaciju pacijenata.
 
Dragica Šimunec izabrana za predsjednicu FEPI-ja
Dragica Šimunec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, 5. srpnja 2012. u Bruxellesu izabrana je za predsjednicu FEPI-ja - Federacije regulacijskih tijela u sestrinstvu Europske unije.
 
Mišljenje MZOS o legalnosti rada ECPD-a u Puli
Objavljujemo mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o legalnosti rada ECPD-a u Puli, budući da je upit poslan anonimno.
 
Priopćenje - Internet stranica Najsestra
Radi istinitog informiranja javnosti izvješćujemo kako je Registar članova HKMS, sukladno članku 8. Statuta HKMS, javan. Registar HKMS objavljen je na web stranici www.hkms.hr kako bi pacijenti i zainteresirana javnost mogli dobiti informaciju o tome ima li pojedina medicinska sestra Odobrenje za samostalan rad. Podaci koji se javno objavljuju su ime, prezime i evidencijski broj sestre.
 
Internet stranica Najsestra.com
Nakon velikog uspjeha stranice Najdoktor.com Hrvatska komora medicinskih sestara te DKM obrt za računalno programiranje i promidžbu pokrenuli su projekt Najsestra.com, internet stranicu za ocjenjivanje i komentiranje rada medicinskih sestara u RH.

najsestra.com
 
Promjena zaporke za provjeru bodova
Od 26. siječnja 2012. mijenjaju se zaporke za provjeru bodova na web stranici.

Umjesto dosadašnje zaporke, evidencijskog broja, zaporka će biti datum rođenja  koji treba upisati bez točki i razmaka. Na primjer: 1.1.1980. – zaporka: 01011980
Korisničko ime ostaje nepromijenjeno.
 
PRIJEDLOG MODERNIZACIJE DIREKTIVE 2005/36
Obzirom na skori završetak procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji objavljujemo Direktivu 2005/36 o profesionalnim kvalifikacijama.
Prijedlog modernizacije Direktive možete pročitati ovdje:

 
ČLANCI
Objavljujemo članke preuzete iz časopisa Journal of Nursing Regulation Nacionalnog vijeća komora medicinskih sestara Sjedinjenih američkih država.
 
Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Odgovori na česta pitanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 
PRIOPĆENJE – TIM 2 HMP-a
Sukladno pozitivnim propisima, Tim 2 hitne medicinske pomoći čine: medicinska sestra – medicinski tehničar specijalist u djelatnosti hitne medicinske pomoći (s valjanim Odobrenjem za samostalan rad specijaliste HMP-a) i najmanje medicinska sestra-medicinski tehničar ( s valjanim Odobrenjem za samostalan rad). Medicinska sestra – medicinski tehničar može provoditi isključivo postupke iz djelokruga rada za koji posjeduje izdano Odobrenje za samostalan rad.
 
Nova izdanja HKMS
Nova izdanja HKMS "Sestrinske dijagnoze", "Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi" i "Kompetencije medicinskih sestara opće zdravstvene njege" možete čitati u elektronskom obliku
na našoj web stranici: http://www.hkms.hr/nova_izdanja.php
 
Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama
Na temelju članka 7. Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“ broj 79/11) Hrvatska komora medicinskih sestara objavljuje Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama.
 
Objavljen Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
U Narodnim novinama broj 79/11 objavljen je Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama s prilozima.
 
    Arhiv novosti

 

Cilj odjela je prikupljanje svih relevantnih stručnih i znanstvenih radova iz područja sestrinstva koji će pružiti mogućnost svim medicinskim sestrama i studentima sestrinstva uvid u najnovija dostignuća sestrinske prakse u Republici Hrvatskoj.
više informacija o odjelu

Molimo da se prijavite ukoliko želite primati obavijesti Hrvatske komore medicinskih sestara
 
Provjera stanja bodova za
medicinske sestre
 
korisnik
zaporka
  
Upute za provjeru bodova
 
Dokumenti za upisane
u Registar HKMS
 
korisnik
zaporka
  
NAPOMENA! - Kod prijave koristite iste podatke kao za provjeru stanja bodova za medicinske sestre.
 
Planovi edukacije i usavršavanja
za 2011. godinu
 
  
 
 

Popis stručnih udruga u sestrinstvu
-
 

Puls pacijenata
- Glasilo HKMS
Zadnji broj: 2012 - godina III - broj 9

  PDF       

 

Plavi fokus
- službeni glasnik komore
Zadnji broj: 2012 - godina VIII - broj 2

  PDF       

 

   
 
   
   
Hrvatska komora medicinskih sestara Maksimirska 111/2 HR - 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2444-303 Fax.: +385 1 2444-306 E-mail: hkms@hkms.hr
©2009 Hrvatska komora medicinskih sestara - Sva prava pridržana