Imate pravo znati

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo.

Plavi fokus

Informativno Glasilo Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

Najnovije objave

Novosti

Provjera stanja bodova za medicinske sestre
Upute za provjeru bodova
zaklada2

Planovi i edukacije

online-educations

Informirajte se i proučite detaljan popis planova i edukacija trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2016. godinu. Zbog lakšeg snalaženja planovi i edukacije te prateći dokumenti sortirani su po županijama.