Hrvatska komora medicinskih sestara

Hrvatska komora medicinskih sestara osnovana je 2003. godine
sukladno odredbama Zakona o sestrinstvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Danas, s oko 32.000 medicinskih sestara upisanih u Registar,
predstavlja najbrojniju grupaciju profesionalaca u zdravstvu.
opširnije

   
Novosti
 
Obavijest

Poštovane/Poštovani,

 

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz  priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti je sljedeći:

 

       29. lipnja 2016. godine u 11.00 sati – pisana provjera osposobljenosti

 

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

 Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

 
Obavijest – izbor i imenovanje Predsjednice HKMS

Poštovani članovi,

 

izvješćujemo kako je na sjednici Vijeća održanoj 23. svibnja 2016. godine 7 kandidata prezentiralo svoj dosadašnji rad te viđenje plana i programa rada kao Predsjednika/Predsjednice Hrvatske komore medicinskih sestara.

 

Kao kandidati prijavili su se:

  1. Antun Bajan
  2. Josip Božić
  3. Adriano Friganović
  4. Snježana Krpeta
  5. Gordana Miškulin
  6. Slava Šepec
  7. Goran Toplek  

Na mandatno razdoblje od 24. svibnja 2016. godine do 23. svibnja 2020. godine za Predsjednicu Hrvatske komore medicinskih sestara izabrana je i imenovana Slava Šepec.

Svim kandidatima poslane su obavijesti o izboru i imenovanju Predsjednice HKMS uz zahvalu za iskazani interes.

 

Za Vijeće HKMS

Mario Gazić, predsjednik Vijeća

 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad

Objavljuje se izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, a u vezi izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad.

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o kriterijima za plaćanje kotizacije.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o kriterijima za plaćanje kotizacije do 2. lipnja 2016. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o kriterijima za plaćanje kotizacije“.

 
Natječaj za izbor predsjednika/predsjednice HKMS

Objavljujemo natječaj za izbor i imenovanje predsjednika/predsjednice Hrvatske komore medicinskih sestara.

 
Novi broj Plavog fokusa

Objavljujemo novi broj Plavog fokusa.

 
Izmjene i dopune Statuta HKMS

Objavljujemo Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara i suglasnost ministra zdravlja.

 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi Izmjena i dopuna Statuta HKMS

Objavljuje se izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, a u vezi Izmjena i dopuna Statuta HKMS.

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se tekst izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja sa samostalan rad.

Obrazloženje za donošenje izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad

 

Na temelju uputa Ministarstva zdravlja potrebno je izdavati Odobrenja za samostalan rad na kojima neće biti naveden tekst: „u provođenje planirane zdravstvene njege za medicinske sestre/tehničare sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem“. Kako bi se prilikom  produžavanja ili izdavanja Odobrenja za samostalan rad mogla izdavati jednoobrazna Odobrenja potrebno je prethodno izmijeniti Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad.

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika  do 14. travnja 2016. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr   s naznakom „primjedbe na Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad“.

 
Očitovanje Povjerenstva za staleška pitanja HKMS

Očitovanje HKMS-a po pitanju trijaže u Hitnom prijemu

 

Hrvatska komora medicinskih sestara podržava reformske prijedloge ministra zdravlja.

Medicinske sestre Republike Hrvatske sukladno razini svog obrazovanja kojim stječu stručne kompetencije , radnom iskustvu i trajnom usavršavanju, mogu provoditi trijažu bolesnika i druge složene postupke zdravstvene njege u hitnom prijemu.

Od ministra zdravlja očekujemo povoljnije uvjete rada s obzirom na prostor, tehničku opremu i zaposlenike i adekvatno valoriziranje rada medicinskih sestara sukladno razini obrazovanja.

 

                                                                                                              Predsjednica Povjerenstva za staleška pitanja

                                                                                                              Snježana Krpeta

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se tekst izmjena Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara.

 

Objašnjenje izmjena:

Članak 1. – predlaže se brisanje obzirom da u HKMS nema Izvršnog odbora kao tijela HKMS-a. Isto se ne odnosi na Izvršne odbore Podružnica.

Članak 2. – predlažu se izmjene obzirom na upozorenje Pučke pravobraniteljice te zahtjev za postupanje Ministarstva zdravlja, a koje se odnosi na radni odnos predsjednika/predsjednice HKMS  te se detaljnije razrađuje procedura u slučaju da predsjednik/predsjednica ili dopredsjednik/dopredsjednica ne mogu obavljati dužnost/funkciju do kraja mandata.

Članak 3. – predlažu se izmjene uvjeta za izbor predsjednika/predsjednica HKMS obzirom na upozorenje Pučke pravobraniteljice te zahtjeva za postupanje Ministarstva zdravlja.

Članci 4. i 6. – predlažu se izmjene obzirom na mišljenje Ministarstva zdravlja (izdavanje i obnavljanje Odobrenja za samostalan rad) te u cilju ujednačavanja s ostalim odredbama Statuta.

Članci 5. i 7. – predlažu se izmjene radi ispravljanja grešaka u pisanju.

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta  do 01. travnja 2016. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr  s naznakom „primjedbe na Statut HKMS“.

 

 
Obavijest

Dana 24.2.2016. na sjednici Vijeća HKMS dužnosti predsjednice razriješena je Mirjana Dumančić. Sukladno odredbama Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara dužnost predsjednice preuzima dopredsjednica Slava Šepec do izbora i imenovanja predsjednika Komore, a najdulje 90 dana od dana donošenja odluke.

 
Imenovanje i razrješenje povjerenstava HKMS

Objavljujemo odluke Vijeća Komore o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova povjerenstava HKMS.

 
Kongres "Toraks" 2016. - prva obavijest

Objavljujemo prvu objavu programa za sestrinstvo Kongresa "Toraks 2016".

 
Održana glavna skupština FEPI-ja u Dublinu

U Dublinu je održana glavna skupština FEPI-ja na kojoj je odlučeno da FEPI od 2016. godine i službeno postaje European Nursing Council (ENC).

Kao i FEPI do sada, ENC će nastojati postati glas regulacijskih tijela u sestrinstvu i zastupati ih pred tijelima Europske unije i drugim udrugama koje predstavljaju sestrinstvo, s kojima je cilj ostvariti uspješnu suradnju.

Nakon skupštine na svečanosti u Royal College of Surgeons Dragici Šimunec, predsjednici ENC-a i bivšoj predsjednici Hrvatske komore medicinskih sestara,  Mirceau Timofteu, dopredsjedniku ENC-a  i  predsjedniku Rumunjske komore medicinskih sestara i Lamprosu Bizasu, rizničaru ENC-a i Grčke komore medicinskih uručena je povelja o dodjeli počasnog statusa „Fellowship ad Eundem“.

Više možete vidjeti na: http://www.fepi.org/newscast/dublin-general-assembly-meeting-fepi-becomes-the-e-45  

 
Novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde stupio na snagu

Na snagu je stupio novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde  („Narodne novine“ broj 123/15)  koji je donio ministar nadležan za rad u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_123_2341.html

Objavljujemo obrazac zahtjeva za izdavanje EU potvrde i što će sadržavati EU potvrda za fizičke osobe, a sve sukladno navedenom Pravilniku.

Nastavno na navedeni propis (Pravilnik) i propisane obrasce, molimo da ubuduće prilikom dostavljanja zahtjeva za izdavanje EU potvrde isti dostavljate putem objavljenog obrasca zahtjeva za izdavanje, zajedno s prilozima propisanim Pravilnikom.

 
Osiguranje

Poštovani članovi HKMS,

izvješćujemo Vas kako ćete do kraja godine na svoje kućne adrese zaprimiti dopis, kao i do sada, u kojem ćete biti detaljno izvješteni o mogućnostima osiguranja (uvjeti te osigurani rizici) na temelju odluka

  1. Skupštine HKMS
  2. Vijeća HKMS
 
Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu povjerenstava HKMS

Na sjednici Vijeća HKMS održanoj 29. listopada 2015. godine donesena je odluka da se svim članovima HKMS-a uputi poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu povjerenstava HKMS.

 
Upute za izradu planova trajnog usavršavanja 2016,

Objavljujemo upute za izradu planova trajnog usavršavanja za 2016. godinu.

 
Obavijest

Novi Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 82/15 od 24. srpnja 2015. godine, a stupio je na snagu 01. kolovoza 2015. godine.

Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 124/09, 45/11 i 74/14).

 
Prezentacije s međunarodne konferencije
Objavljujemo prezentacije s međunarodne konferencije "Izazovi visokog obrazovanja medicinskih sestara u kontekstu članstva u Europskoj uniji".
 
Zaključak sa sastanka predstavnika Inicijative medicinskih sestara, HUMS-a i HKMS-a

Objavljujemo zaključak sa sastanka predstavnika Inicijative medicinskih sestara, Hrvatske udruge medicinskih sestara i Hrvatske komore medicinskih sestara.

 
Stajalište o obrazovanju medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
Objavljujemo stajalište Hrvatske komore medicinskih sestara i stručnih udruga u sestrinstvu o obrazovanju medicinskih sestara i tehničara u Republici Hrvatskoj te zaključke sa zajedničkog sastanka.
 
Objavljena obavijest za upis na program dodatnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara zdravstvene njege u kući
Medicinski fakultet u Osijeku objavio je obavijest za upis na program dodatnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara zdravstvene njege u kući:

www.mefos.unios.hr/index.php/home/novosti/545-program-dodatnog-usavrsavanja
 
Upravne pristojbe – tumačenje Ministarstva financija

Sukladno tumačenju Ministarstva financija – Porezne uprave Zakona o upravnim pristojbama koje je Hrvatska komora medicinskih sestara danas zaprimila, nije potrebno uplaćivati upravne pristojbe u postupcima izdavanja i obnavljanja Odobrenja za samostalan rad.

 

Upravne pristojbe i dalje je potrebno uplatiti (priložiti biljege) kod podnošenja podneska vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

 

Dopis Ministarstva financija objavljujemo u privitku.

 
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

U Narodnim novinama broj 126/2014 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika prema kojem se ukida odredba o ponovnom polaganju stručnog ispita nakon završene više razine obrazovanja te omogućuje medicinskim sestrama u sustavu socijalne skrbi polaganje stručnog ispita bez obveze obavljanja pripravničkog staža.  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_126_2398.html

Pozivamo sve medicinske sestre/tehničare koji su promijenili stupanj obrazovanja, a do sada to nisu učinili, da Hrvatskoj komori medicinskih sestara dostave Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka, kako bi mogli dobiti Odobrenje za samostalan rad sukladno svojoj razini obrazovanja.

Uz obrazac  Zahtjeva za promjenu i nadopunu podataka potrebno je dostaviti ovjerenu presliku diplome i upravne pristojbe.

 
HKMS se uključuje u projekte koji se financiraju iz fondova EU

Hrvatska komora medicinskih sestara će se u narednom razdoblju uključiti u aktivnosti i pripremu projekata koji se financiraju iz fondova EU, a namijenjeni su području zdravlja. Programi za koje su već odobrena sredstva i raspisani natječaji su Obzor 2020 i Health 3 program.

Više informacija o programima i natječajima možete naći na sljedećim web stranicama nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku: http://www.obzor2020.hr/drustveni-izazovi-sadrzaj/zdravlje-opis i http://hzjz.hr/europska-komisija-chafea-eahc/ Ukoliko imate projektnu ideju možete se javiti na sljedeći e-mail: normela.rados@hkms.hr.

 
 
Priopćenje

Predavanje Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara održano 7. svibnja 2014. u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu neće se bodovati od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.

Sadržaj predavanja odnosio se na rad i promociju HSSMSMT i ne sadrži elemente trajnog usavršavanja obaveznog za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad.

Hrvatska komora medicinskih sestara nikad se ne miješa u rad sindikata, a medicinske sestre su prema našim saznanjima učlanjene u najmanje četiri sindikata. HKMS se na jednak način odnosi prema svima.

U ovom konkretnom slučaju došlo je do grubog kršenja Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara. Dodatnom provjerom isto se ponovilo u svim dosadašnjim predavanjima HSSMSMT, te se niti jedno održano predavanje u 2014. neće bodovati sukladno gore navedenom Pravilniku.

 
OBAVIJEST: POJAŠNJENJE UPRAVNE PRISTOJBE – PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14) te članak 20. stavak 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 124/09, 45/11) propisuju da je osoba koja želi predati dokumente za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije obvezna/obvezan uplatiti iznos propisane upravne pristojbe.
 

Sukladno Tar. br. 1. i 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama propisano je da se plaća upravna pristojba, koja je prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od :

-       20,00 kn prilikom podnošenja zahtjeva

-       50,00 kuna za izdavanje rješenja

Sukladno Tar. br. 3. Tarife Zakona o upravnim pristojbama

-       50,00 kn prilikom podnošenja žalbe.

 

Člankom 10. Zakona o upravnim pristojbama propisano je:

-       „1. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba.

-       2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, od pristojbenog obveznika pristojba će se naplatiti prisilno, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak“

 
 

Stoga molimo da vodite računa o tome da prilikom predaje zahtjeva odmah dostavite upravne pristojbe u visini =20,00 kn i =50,00 kn. Napominjemo kako je člankom 17. st. 4. spomenutog Zakona propisano kako se naplata pristojbe obavlja prije uručenja zatraženog rješenja. Ukoliko upravnu pristojbu ne dostavite u propisanom iznosu, dužni ste platiti i opomenu u visini =20,00 kn u upravnoj pristojbi.

 
 

Pojašnjenja radi, sve navedeno znači da upravne pristojbe (državni biljezi ili taksa) ne uplaćujete na račun HKMS, nego da je kupite na prodajnom mjestu i dostavite u HKMS.

 
 
Objavljena Direktiva 2013/55/EU
Objavljujemo tekst Direktive 2013/55/EU koja je objavljena u Službenom listu
Europske unije (Official Journal of the European Union, L 354/132, 28.12.2013.). Ova Direktiva donosi izmjene i dopune (modernizaciju) Direktive 2005/36/EC o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.
 
Uvrštenje specijalističkog diplomskog stručnog studija u Kolektivni ugovor
Prenosimo dopis Ministarstva zdravlja vezano uz uvrštenje specijalističkog diplomskog stručnog studija u Kolektivni ugovor s web stranice Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu - http://www.zvu.hr/
 
Zdravstvena njega u Europi: Pregled

Kako biste nam pomogli u pripremanju i planiranju budućih aktivnosti HKMS-a, prenosimo pregled različitih poveznica na internetu o raznim pitanjima s područja zdravstva, zdravstvene njege i zdravstvene zaštite kojima se bave institucije Europske unije. Pregledavanje ovih poveznica i povratni odgovor nama mogli bi biti od iznimno velike koristi jer bi nam omogućili bolju pripremu našeg rada i određivanje ciljeva u sljedećim mjesecima. Ukoliko imate prijedloge i smatrate da bi se Komora mogla uključiti u projekte ili raspravu na razini Europske unije, molimo Vas da svoje prijedloge bez ustručavanja pošaljete na hkms@hkms.hr

 
Plavi fokus - obavijest

Molimo sve koji žele poslati članak za Plavi fokus da isti šalju na e-mail tajnice Uredništva: anastazija.soric-uranic@hkms.hr

 
Objavljen Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija objavljen je u Narodnim novinama broj 89/2013:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_89_1959.html
 
Predsjednica HKMS u Upravnom odboru CEPLIS-a
Predsjednica HKMS i FEPI-ja izabrana je za članicu Upravnog odbora CEPLIS-a - Europskog vijeća slobodnih profesija.

Originalnu vijest možete vidjeti na:
http://www.ceplis.org/en/news_details.php?id_news=141
 
Održana Skupština FEPI-ja

Skupština FEPI-ja (Federacije regulacijskih tijela u sestrinstvu Europske unije) održana je 28. lipnja 2013. u Napulju, Italija. Domaćin Skupštine bila je Komora medicinskih sestara Italije (IPASVI), jedna od osnivačica FEPI-ja.

Na Skupštini je izabran novi Upravni odbor za razdoblje od 2013. do 2017. Za predsjednicu FEPI-ja jednoglasno je ponovo izabrana Dragica Šimunec, predsjednica HKMS. Za dopredsjednike su izabrani Gennaro Rocco (IPASVI – Italija) i Mircea Timofte (OAMR – Rumunjska). Izabrani su još Didier Borniche (ONI – Francuska) – glavni tajnik, Lampros Bizas (ENE – Grčka) – rizničar i Ciro Carbone (IPASVI – Italija) – član Upravnog odbora.   

Originalnu vijest možete vidjeti na: http://www.fepi.org/en/details_news.php?id=127
 
Prijava promjena u Registru HKMS

Radi pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pozivamo sve medicinske sestre koje su završile preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij sestrinstva da, ukoliko to nisu učinile, promjenu stupnja obrazovanja što hitnije prijave Hrvatskoj komori medicinskih sestara, bez obzira na trenutni status zaposlenja.

Za promjenu je potrebno poslati obrazac Zahtjeva za promjenu i nadopunu podataka i ovjerenu presliku diplome.
 
Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Objavljujemo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
 
PRIJEDLOG IZMJENA DIREKTIVA RADI PRISTUPANJA RH EU
Objavljujemo prijedlog Europske komisije za izmjenu direktiva koje se odnose na slobodu pružanja usluga radi pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 
OBAVIJEST - IBAN

Od 1. lipnja 2013. u platnom prometu u Republici Hrvatskoj počinje se koristiti IBAN, umjesto dosadašnjeg poslovnog računa.

Sve uplate prema Hrvatskoj komori medicinskih sestara (upisnina i članarina) vrše se na broj: 

HR80 2484 0081 1019 5722 4.
 
Zajednička načela intelektualnih profesija
Objavljujemo prijevod teksta predavanja profesora Theodorosa Koutroubasa: "Zajednička načela intelektualnih profesija".
 
Obavijest
Obavještavamo kolegice i kolege da je na snazi Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 14/2013) koji u članku 2. propisuje:
 
„Zdravstveni radnik koji je obavio pripravnički staž i položio stručni ispit i nakon toga stekao višu razinu obrazovanja u istom zdravstvenom usmjerenju te ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u tom zdravstvenom usmjerenju, obvezan je položiti stručni ispit bez obveze obavljanja pripravničkog staža.
Zdravstvenom radniku koji je nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita stekao višu razinu obrazovanja u drugom zdravstvenom usmjerenju, trajanje pripravničkog staža može se skratiti za dio programa, ako je program obavljenog pripravničkog staža sukladan programu pripravničkog staža više razine obrazovanja.“
 
Navedeni Pravilnik je na snazi od 12. veljače 2013. godine.
 
Obavijest
Objavljujemo dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji se odnosi na patronažnu službu.
U izradi su smjernice za provođenje i evidentiranje patronažne službe, sukladno gore navedenoj Odluci, koje će Hrvatska komora medicinskih sestara uskoro podijeliti svim patronažnim sestrama u Republici Hrvatskoj.
 
OBAVIJEST
HKMS vodi evidenciju o tome imate li ili nemate u određenoj godini dovoljan broj bodova i ne daje telefonske informacije o datumu, temi ili predavačima s predavanja na kojima ste bili nazočni.
Stoga ponovo objavljujemo obrazac na kojem svaka medicinska sestra/svaki medicinski tehničar mogu sami voditi vlastitu evidenciju nazočnosti na predavanjima.
 
Potpisan sporazum o suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
Davor Miličić, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Dragica Šimunec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, potpisali su 8. veljače 2013.  sporazum o edukacijskoj, znanstvenoj i stručnoj suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine i Hrvatske komore medicinskih sestara.
 
Popis stručnih udruga u sestrinstvu
Objavljujemo popis nacionalnih stručnih udruga u sestrinstvu - http://www.hkms.hr/STRUCNE%20UDRUGE%20-%20SESTRINSTVO.pdf 
Pozivamo sve stručne udruge u sestrinstvu koje žele da objavimo njihove kontakt podatke (adresa, e-mail, broj telefona, web stranica) da nam iste pošalju na e-mail hkms@hkms.hr
 
Zaključak FEPI Međunarodne konferencije
Objavljujemo Zaključak Međunarodne konferencije FEPI-ja "Sestrinstvo i sigurnost pacijenata u kriznim vremenima" održane 5. i 6. studenog 2012. u Splitu.
 
Sestrinstvo i sigurnost pacijenata u Europi u kriznim vremenima
Prenosimo članak o upravo održanoj konferenciji FEPI-ja s portala
057info.hr http://www.057info.hr/vijesti/2012-11-06/sestrinstvo-i-sigurnost-pacijenata-u-europi-u-kriznima-vremenima

Federacija regulacijskih tijela u sestrinstvu Europske Unije (FEPI) započela međunarodnu konferenciju „Sestrinstvo i sigurnost pacijenata u kriznim vremenima" u ponedjeljak 5.studenog u Splitu. Više od 150 medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske okupile se na predavanjima i raspravi na kojima sudjeluju stručnjaci iz Europske Unije i Amerike, a raspravlja se o glavnim problemima s kojima se suočavaju zaposleni u sestrinstvu, u kontekstu obilježenom krizom i novim europskim Zakonom o stručnim kvalifikacijama (2005/36).

 
Priopćenje Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje
U interesu uvida u najnovija dostignuća u sestrinstvu, a s ciljem stvaranja baze kvalitetnih znanstvenih i stručnih radova pozivamo vas da nam pošaljete svoje radove na e-mail hkms@hkms.hr .
 
Objavom znanstvenih i stručnih radova medicinskih sestara pridonosimo promociji sestrinstva Republike Hrvatske.
 
Upute za pisanje radova (Upute autorima i Upute recenzentima) nalaze se na:
 
 
Prve diplomirane magistrice sestrinstva u RH
Objavljujemo priopćenje Medicinskog fakulteta u Osijeku vezano uz obranu diplomskih radova medicinskih sestara na Sveučilišnom studiju sestrinstva.
 
Upute za primjenu sestrinske dokumentacije i Kategorizacija pacijenata
Radi učestalih upita ponovo objavljujemo Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstenim ustanovama i Kategorizaciju pacijenata.
 
Dragica Šimunec izabrana za predsjednicu FEPI-ja
Dragica Šimunec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, 5. srpnja 2012. u Bruxellesu izabrana je za predsjednicu FEPI-ja - Federacije regulacijskih tijela u sestrinstvu Europske unije.
 
Mišljenje MZOS o legalnosti rada ECPD-a u Puli
Objavljujemo mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o legalnosti rada ECPD-a u Puli, budući da je upit poslan anonimno.
 
Promjena zaporke za provjeru bodova
Od 26. siječnja 2012. mijenjaju se zaporke za provjeru bodova na web stranici.

Umjesto dosadašnje zaporke, evidencijskog broja, zaporka će biti datum rođenja  koji treba upisati bez točki i razmaka. Na primjer: 1.1.1980. – zaporka: 01011980
Korisničko ime ostaje nepromijenjeno.
 
ČLANCI
Objavljujemo članke preuzete iz časopisa Journal of Nursing Regulation Nacionalnog vijeća komora medicinskih sestara Sjedinjenih američkih država.
 
Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Odgovori na česta pitanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 
PRIOPĆENJE – TIM 2 HMP-a
Sukladno pozitivnim propisima, Tim 2 hitne medicinske pomoći čine: medicinska sestra – medicinski tehničar specijalist u djelatnosti hitne medicinske pomoći (s valjanim Odobrenjem za samostalan rad specijaliste HMP-a) i najmanje medicinska sestra-medicinski tehničar ( s valjanim Odobrenjem za samostalan rad). Medicinska sestra – medicinski tehničar može provoditi isključivo postupke iz djelokruga rada za koji posjeduje izdano Odobrenje za samostalan rad.
 
Nova izdanja HKMS
Nova izdanja HKMS "Sestrinske dijagnoze", "Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi" i "Kompetencije medicinskih sestara opće zdravstvene njege" možete čitati u elektronskom obliku
na našoj web stranici: http://www.hkms.hr/nova_izdanja.php
 
Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama
Na temelju članka 7. Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“ broj 79/11) Hrvatska komora medicinskih sestara objavljuje Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama.
 
Objavljen Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
U Narodnim novinama broj 79/11 objavljen je Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama s prilozima.
 
    Arhiv novosti

 

Cilj odjela je prikupljanje svih relevantnih stručnih i znanstvenih radova iz područja sestrinstva koji će pružiti mogućnost svim medicinskim sestrama i studentima sestrinstva uvid u najnovija dostignuća sestrinske prakse u Republici Hrvatskoj.
više informacija o odjelu

Molimo da se prijavite ukoliko želite primati obavijesti Hrvatske komore medicinskih sestara
 
Provjera stanja bodova za
medicinske sestre
 
korisnik
zaporka
  
Upute za provjeru bodova
 
Dokumenti za upisane
u Registar HKMS
 
korisnik
zaporka
  
NAPOMENA! - Kod prijave koristite iste podatke kao za provjeru stanja bodova za medicinske sestre.
 
Planovi edukacije i usavršavanja
za 2011. godinu
 
  
 
 

Popis stručnih udruga u sestrinstvu
-
 

Plavi fokus
- službeni glasnik komore
Zadnji broj: 2016 - godina XII - broj 1

  PDF       

 

   
 
   
   
Hrvatska komora medicinskih sestara Maksimirska 111/2 HR - 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2444-303 Fax.: +385 1 2444-306 E-mail: hkms@hkms.hr
©2009 Hrvatska komora medicinskih sestara - Sva prava pridržana