Sestrinski edukativni portal

Portal sestrinske zajednice.

Plavi fokus

Informativno Glasilo Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

Najnovije objave

Novosti

Anketa

Anketa koja je pred vama ima za cilj od medicinskih sestara prikupiti podatke o nasilju nad njima tijekom obavljanja njihove djelatnosti.

Provjera stanja bodova za medicinske sestre
Upute za provjeru bodova
Zaboravili ste lozinku?

Planovi i edukacije

Informirajte se i proučite detaljan popis planova i edukacija trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2016. godinu. Zbog lakšeg snalaženja planovi i edukacije te prateći dokumenti sortirani su po županijama.