Izmjene i dopune Statuta HKMS – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

10 stu 2020 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta do 10. prosinca 2020. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Statut HKMS“.

Search

+