KOMORA OSIGURALA SVE SVOJE ČLANOVE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

4 sij 2021 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara je s osiguravajućim društvom Generali osiguranjem i tvrtkom Certitudo za zastupanje u osiguranju za sve svoje članice i članove ugovorila paket osiguranja od profesionalne odgovornosti. Ovaj paket cjelokupne profesionalne zaštite pokriva četiri dijela: osiguranje od profesionalne odgovornosti, osiguranje pravne zaštite u kaznenom i prekršajnom postupku, pokriće troškova pravne zaštite u stegovnim postupcima pred poslodavcem i troškove jednog pravnog savjetovanja s odvjetnikom iz bilo kojeg područja savjetovanja. Premiju za ovaj paket osiguranja plaća Hrvatska komora medicinskih sestara, a članovi i članice Komore uživaju ovo osiguranje u sklopu svoje članarine.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Ova polica pokriva građansko-pravnu profesionalnu odgovornost osiguranika za štetu nastalu oštećenim osobama uslijed neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja s ispunjenjem profesionalnih obveza osiguranika isključivo tijekom obavljanja profesionalne djelatnosti tj. dijelom obavljanja poslova medicinske sestre i medicinskog tehničara.

Iznos pokrića po polici osiguranja od profesionalne odgovornosti iznosi 150 tisuća kuna po osobi i po štetnom događaju. Svaka osigurana medicinska sestra i tehničar imaju ukupni limit police od 300 tisuća kuna. Polica pokriva profesionalne greške i propuste čija posljedica mogu biti troškovi obrane (odvjetnici, sudski troškovi, vještačenja) u postupcima za naknadu štete kao i sama naknadu štete pacijentu ili osobi koja je tužila za naknadu štete.

Osiguranje  pravne  zaštite u kaznenom i prekršajnom postupku

Ova polica pokriva troškove obrane (odvjetnika, sudskih troškova, vještačenja), troškove kaznenog i prekršajnog postupka pred nadležnim tijelima. U slučaju određivanja pritvora Generali osiguranje plaća jamčevinu u iznosu 100% od osiguranog iznosa, kako bi se članica ili član Komore mogli braniti sa slobode. Polica pokriva članove Komore koji se u postupku mogu naći u statusu  osuđenika, optuženika, okrivljenika, osumnjičenika i/ili svjedoka.

Iznos pokrića po polici osiguranja pravne zaštite u kaznenom i prekršajnom postupku iznosi 150 tisuća kuna po osobi i po štetnom događaju. Svaka osigurana medicinska sestra i tehničar imaju ukupni limit police od 300 tisuća kuna.

Osiguranje pravne zaštite u disciplinskom postupku pred poslodavcem

Ova polica pokriva troškove obrane (prethodne istražne radnje i troškovi vezani uz to, troškovi odvjetnika i vještačenja) u disciplinskom postupku pred poslodavcem kao i sve troškove tog disciplinskog postupka.

Pravo na jedan pravni savjet iz bilo kojeg područja

Polica koju je Komora sklopila s Generali osiguranjem također svakoj članici i članu Komore omogućava jedan besplatan, usmeni pravni savjet odvjetnika. Pravni savjet može biti iz bilo kojeg područja prava, a koje odvjetnike se može koristiti za tu uslugu definira Generali osiguranje koje pokriva troškove odvjetnika za jedno iskorišteno pravno savjetovanje.

Hrvatska komora medicinskih sestara je prepoznala važnost profesionalnog osiguranja naših članova i nadamo se da će vam ovaj ugovoreni paket biti koristan.

Za više informacija ili pojašnjenja nekih detalja kao i za pomoć u ostvarivanju prava u sklopu ovog paketa osiguranja možete kontaktirati tvrtku Certitudo na telefon 01/5802 532, na mail hkms@certitudo.hr ili osobno gospodina Andriju Stojanovića na telefon 098/340 540.

Više informacija možete vidjeti ovdje:

Search

+