Dr.sc. Sanja Zoranić, mag.soc.geront.

Dr.sc. Sanja Zoranić, mag.soc geront. viša je predavačica na studiju sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku. 25. veljače 2021. godine obranila je doktorsku disertaciju „Kvaliteta života starijih osoba u ruralnim i otočnim sredinama Dubrovačko-neretvanske županije“, na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Socijalna gerontologija“ na Almi Mater Europaea u Mariboru i stekla akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti.

Više o Sanji Zoranić možete pročitati u nastavku:

Search

+