dr. sc. Adriano Friganović, dipl. med. techn.

Dr. sc. Adriano Friganović doktorski studij završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. sc. Polone Selič Zupančič, a tema disertacije bila je ”Sindrom sagorijevanja i njegova povezanost sa sučavanjem sa stresom i zadovoljstvom poslom kod medicinskih sestara intenzivne skrbi”.

Više o Adrianu Friganoviću možete pročitati u nastavku:

Search

+