Prijedlog Statuta HKMS – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

4 lis 2021 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta do 3. studenog 2021. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Statut HKMS“.

Prijedlog Statuta možete vidjeti ovdje:

Search

+