HKMS sudjeluje u „Secure Health- Securing Dana Privacy in the HealthCare Sector“ projektu

11 stu 2021 EU Kutak

Hrvatska komora medicinskih sestara sudjeluje u provođenju projekta „Secure Health- Securing Dana Privacy in the HealthCare Sector“ pa je tako 21. i 22. listopada 2021. u Zagrebu održan međunarodni  sastanak s partnerima u okviru navedenog projekta. Na sastanku je napravljena validacija cjelokupnog rada izvršenog u okviru prve faze projekta koja je obuhvaćala dvije aktivnosti:

1. „Mapping of skills gap and identification of common trends with the use of TNA methodology“ u okviru koje izvršeno 27 intervjua te su provedene 4 fokusne grupe

2. „In depth analysis of offered VET Curricula in Project’s participating countries (comparative approach) and identification of best practices“ u okviru koje je analizirano 35 obrazovnih programa za službenike za zaštitu osobnih podataka pri čemu 21 obuhvaća zemlje partnere u projektu, 7 obuhvaća druge države koje nisu članice EU te 7 koja obuhvaćaju države izvan Europe. Sveukupno je obuhvaćeno 20 država u samom istraživanju.

U sklopu projekta dogovoreno je  kreiranje dva curriculuma pri čemu će prvi biti namijenjen službenicima za zaštitu osobnih podataka dok će drugi biti namijenjen osobama koje u svojem radu dolaze u doticaj s osobnim podacima (npr. medicinske sestre te drugo zdravstveno osoblje).

Prvi obrazovni program bi se sastojao od četiri različita modula i namijenjen je službenicima za zaštitu osobnih podataka:

1. GDPR regulacija: 1.2. GDPR Standardi, 1.3. Nadležna tijela i organizacije za implementaciju GDPR-a

2. Djelatnosti Službenika za zaštitu osobnih podataka: 2.1. Prava subjekata, 2.2. Opis poslova i uloge Službenika za zaštitu osobnih podataka 2.3. „Dana Protection Impact Assessment (DPIA)“

3. Povrede zaštite osobnih podataka i procjena rizika: 3.1. IT sigurnost, 3.2. Povrede zaštite osobnih podeataka, 3.3. Procjena rizika

4. Vještine službenika za zaštitu osobnih podataka: „Soft skills“ službenika za zaštitu osobnih podataka

Drugi obrazovni program („Awareness Raising Curricum“) bi se sastojao također od četiri modula te je namijenjen drugim zdravstvenim radnicima:

1. Pravni okvir GDPR-a

2. Važnost službenika za zaštitu osobnih podataka u pružanju zdravstvene skrbi i prava pacijenata

3. „Soft skills“ službenika za zaštitu osobnih podataka

4. IT alati i tipovi povrede osobnih podataka

Kao „soft skills“ prepoznate su i identificirali sljedeće vještine: Komunikacija, rješavanje problema, sukoba i krizni management, kritičko razmišljanje/ analitičko razmišljanje, time management, vještine managementa rizika/ sposobnost donošenja odluka, sposobnost postupanja po zahtjevima i prigovorima na primjeren način te „impact assessment“ (sposobnost procjenjivanja situacije i posljedica).

Kao temeljne, utvđene su sljedeće vještine:  Temeljito poznavanje pravne regulative i njezinih principa, poznavanje nacionalnih propisa, poznavanje medicinsko pravnog okvira (što predstavlja i što ne predstavlja medicinski podatak), prepoznavanje različitih tipova podataka kao i prepoznavanje

kršenja osobnih podataka i mogućnosti smanjenja rizika. Također, kao temeljne, utvrđene su i IKT vještine, digitalne vještine (pravilna upotreba društvenih mreža), poslovni management te ISMS u zdravstvenoj njezi.

Search

+