HKMS sudjeluje u „Secure Health- Securing Dana Privacy in the HealthCare Sector“ projektu

11 stu 2021 EU Kutak

Hrvatska komora medicinskih sestara sudjeluje u provođenju projekta „Secure Health- Securing Dana Privacy in the HealthCare Sector“ pa je tako 21. i 22. listopada 2021. u Zagrebu održan međunarodni  sastanak s partnerima u okviru navedenog projekta. Na sastanku je napravljena validacija cjelokupnog rada izvršenog u okviru prve faze projekta koja je obuhvaćala dvije aktivnosti:

1. „Mapping of skills gap and identification of common trends with the use of TNA methodology“ u okviru koje izvršeno 27 intervjua te su provedene 4 fokusne grupe

2. „In depth analysis of offered VET Curricula in Project’s participating countries (comparative approach) and identification of best practices“ u okviru koje je analizirano 35 obrazovnih programa za službenike za zaštitu osobnih podataka pri čemu 21 obuhvaća zemlje partnere u projektu, 7 obuhvaća druge države koje nisu članice EU te 7 koja obuhvaćaju države izvan Europe. Sveukupno je obuhvaćeno 20 država u samom istraživanju.

U sklopu projekta dogovoreno je  kreiranje dva curriculuma pri čemu će prvi biti namijenjen službenicima za zaštitu osobnih podataka dok će drugi biti namijenjen osobama koje u svojem radu dolaze u doticaj s osobnim podacima (npr. medicinske sestre te drugo zdravstveno osoblje).

Prvi obrazovni program bi se sastojao od četiri različita modula i namijenjen je službenicima za zaštitu osobnih podataka:

1. GDPR regulacija: 1.2. GDPR Standardi, 1.3. Nadležna tijela i organizacije za implementaciju GDPR-a

2. Djelatnosti Službenika za zaštitu osobnih podataka: 2.1. Prava subjekata, 2.2. Opis poslova i uloge Službenika za zaštitu osobnih podataka 2.3. „Dana Protection Impact Assessment (DPIA)“

3. Povrede zaštite osobnih podataka i procjena rizika: 3.1. IT sigurnost, 3.2. Povrede zaštite osobnih podeataka, 3.3. Procjena rizika

4. Vještine službenika za zaštitu osobnih podataka: „Soft skills“ službenika za zaštitu osobnih podataka

Drugi obrazovni program („Awareness Raising Curricum“) bi se sastojao također od četiri modula te je namijenjen drugim zdravstvenim radnicima:

1. Pravni okvir GDPR-a

2. Važnost službenika za zaštitu osobnih podataka u pružanju zdravstvene skrbi i prava pacijenata

3. „Soft skills“ službenika za zaštitu osobnih podataka

4. IT alati i tipovi povrede osobnih podataka

Kao „soft skills“ prepoznate su i identificirali sljedeće vještine: Komunikacija, rješavanje problema, sukoba i krizni management, kritičko razmišljanje/ analitičko razmišljanje, time management, vještine managementa rizika/ sposobnost donošenja odluka, sposobnost postupanja po zahtjevima i prigovorima na primjeren način te „impact assessment“ (sposobnost procjenjivanja situacije i posljedica).

Kao temeljne, utvđene su sljedeće vještine:  Temeljito poznavanje pravne regulative i njezinih principa, poznavanje nacionalnih propisa, poznavanje medicinsko pravnog okvira (što predstavlja i što ne predstavlja medicinski podatak), prepoznavanje različitih tipova podataka kao i prepoznavanje

kršenja osobnih podataka i mogućnosti smanjenja rizika. Također, kao temeljne, utvrđene su i IKT vještine, digitalne vještine (pravilna upotreba društvenih mreža), poslovni management te ISMS u zdravstvenoj njezi.

Održan sastanak u Europskoj komisiji – prijedlog europskog Zakona o sestrinstvu

21 svi 2018 EU Kutak

U Europskoj komisiji, Glavnoj upravi za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG Growth), koja je nadležna i za regulaciju samostalnih profesija, 15. svibnja 2018. održan je sastanak s predstavnicima Europskog vijeća regulacijskih tijela u sestrinstvu (ENC).

Glavna tema sastanka bila je usvajanje prijedloga europskog Zakona o sestrinstvu na  skupštini ENC-a u ožujku 2018., o čemu su predstavnici ENC-a izvijestili predstavnike Europske komisije,  gospođu Weisswange i gospodina Zaglmayera. Nakon što su predali prijedlog, zajedno s dopisom predsjednika ENC-a, gospodina Mircea Timoftea, objasnili su metodologiju koju je ENC slijedio tijekom izrade prijedloga i njegovog usvajanja. Također su objasnili ciljeve dokumenta i njegovu temeljnu važnost u isticanju znanstvene prirode sestrinske profesije te mogućnosti koje pruža u okviru autonomnog djelovanja, kao i interdisciplinarne suradnje. Predstavnici Europske komisije čestitali su ENC-u na ovoj inicijativi i rekli su kako će prijedlog europskog Zakona o sestrinstvu proslijediti svojim nadređenima u Glavnoj upravi  i uzeti ga u obzir kod svih pitanja povezanih sa sestrinskom profesijom.  Izrazili su svoju spremnost za sudjelovanje na sljedećem sastanku Izvršnog odbora ENC-a koji će se održati u studenom ove godine u Zagrebu.

Na sastanku se pružila prilika doznati novosti o razvoju događaja vezano uz prijedlog Direktive o proporcionalnosti.

Predstavnici Europske komisije potvrdili su da nije bilo većine u Odboru za unutarnje tržište Europskog parlamenta koja bi predložila izuzeće profesija u zdravstvu iz opsega Direktive.

Odbor je, međutim, uvrstio „odstupanje“ kad je riječ o reguliranim profesijama u zdravstvu. Konačni tekst koji je usuglašen u Europskom parlamentu i Vijeću potvrđuje granicu diskrecije koju države članice imaju u odlučivanju o propisima na području zdravstva i njihovo pravo da uzmu u obzir pitanja vezana uz javno zdravlje kad raspravljaju o takvim propisima. Konačni tekst bit će usvojen na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta kad završi provjera i ispravak teksta na svim jezicima država članica, a najvjerojatnije prije ljetnih praznika.

HKMS se uključuje u projekte koji se financiraju iz fondova EU

2 stu 2016 EU Kutak

Hrvatska komora medicinskih sestara će se u narednom razdoblju uključiti u aktivnosti i pripremu projekata koji se financiraju iz fondova EU, a namijenjeni su području zdravlja. Programi za koje su već odobrena sredstva i raspisani natječaji su Obzor 2020 i Health 3 program.

Više informacija o programima i natječajima možete naći na sljedećim web stranicama nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku: http://www.obzor2020.hr/drustveni-izazovi-sadrzaj/zdravlje-opis i http://hzjz.hr/europska-komisija-chafea-eahc/ Ukoliko imate projektnu ideju možete se javiti na sljedeći e-mail: normela.rados@hkms.hr.

Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2 svi 2016 EU Kutak
Povodom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska komora medicinskih sestara započinje sa serijom kratkih tekstova o osnovama zakonodavstva, obrazovanja i organizacije Europske unije.
Sve medicinske sestre/medicinski tehničari koji imaju pitanja vezana uz Europsku uniju, pitanje na engleskom jeziku mogu uputiti na e-mail adresu: theodoros.koutroubas@uclouvain.be . Pitanje na hrvatskom jeziku može se poslati na hkms@hkms.hr te će biti prevedeno i proslijeđeno.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Search

+