Podružnica HKMS Sisačko-moslavačke županije: Obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva i tečaj III. kategorije „Palijativna skrb”

Podružnica Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije organizira obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva i tečaj III. kategorije „Palijativna skrb” u suradnji s Neuropsihijatrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot, Popovača i Veleučilište Ivanić-Grad, Ivanić-Grad, 10. svibnja 2023. u prostoru bolničkog restorana Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot, Popovača, Jelengradska 1.

Search

+