SAVJETOVALIŠTE ZA MENTALNO ZDRAVLJE MEDICINSKIH SESTARA

15 tra 2024 Novosti

▪ pruža usluge psihoedukacije

▪ savjetodavnih intervencija

▪ procjenu potrebe za upućivanjem na daljnju obradu

▪ promicanje mentalnog zdravlja medicinskih sestara u zajednici

Savjetovalište se nalazi pri Hrvatskoj komori medicinskih sestara na adresi Maksimirska cesta 111, Zagreb

❖ Uredovno vrijeme je svaki četvrtak od 16 do 20 sati. Predbilježbe za termin moguće su putem mail adrese mzms@hkms.hr

❖ Kontakt putem telefona moguće je ostvariti svakim radnim danom od 15.30 do 19.00 sati na broj telefona 099 6132 882

Search

+