Predsjednik HKMS Mario Gazić održao sastanak s glavnim sestrama ustanova u socijalnoj skrbi

12 tra 2023 Novosti

Problematika sestrinstva u sustavu socijalne skrbi bila je tema radnog sastanka koji je  predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić, mag. med. techn. nedavno održao s glavnim sestrama / tehničarima ustanova u socijalnoj skrbi.

“ Cilj ovog sastanka je da sagledamo probleme s kojima se susrećete u svom radu i iznađemo rješenja koja su moguća i izgledna. Nužno je ojačati vašu poziciju medicinskih sestara u ustanovama u kojima radite. Problema je mnogo i krajnje je vrijeme da se počnu rješavati”, istaknuo je u uvodnoj riječi Gazić. Predsjednik Komore naglasio je važnost  osnivanja udruge sestara u socijalnoj skrbi  koja će pomoći prvotno u objedinjavanju problema, a potom u njihovom rješavanju. Dio problema, istaknuto je na sastanku, leži i u razdvajanju ministarstva (zdravstva i socijalne skrbi) još prije desetak godina gdje sestre provode zdravstvenu njegu i zdravstvenu skrb ne u zdravstvenim već u ustanovama socijalne skrbi. Naime za medicinske sestre u socijalnoj skrbi nadležno je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

“Osnivanje udruge temelj je za početak sažimanja problema, apostrofiranja pet ili deset gorućih pitanja. Komora vam je tu na raspolaganju i pomoći će vam u svim koracima kao i onima koje treba poduzeti prema nadležnom ministarstvu” – rekao je Gazić te dodao kako je udruga nužnost kako bi se moglo krenuti s rješavanjem nagomilanih problema i donijeti neke mjere koje će zaštiti sestre koje rade u sustavu socijalne skrbi, a kojih je oko 1200.

A problema je podsjetimo mnogo: od premalog broja medicinskih sestara na broj korisnika, preko toga da sestre rade ogroman dio posla koji nije uopće valoriziran te vrlo često odrađuju puno poslova koje bi zapravo trebali raditi socijalni radnici poput rješavanja zdravstvenog i mirovinskog za  korisnike o kojima skrbe jer nigdje nije točno propisano tko to treba raditi. Nadalje, problem kod domova za starije i nemoćne je i da ne postoji usklađenost Pravilnika s propisanim normativima zdravstvenog osoblja, a potrebno je i definirati ulogu dežurne medicinske sestre – voditelja službe (odgovornost, nadzor nad obavljenim zadacima, vođenje sestrinske dokumentacije…)

Na kraju sastanka dogovoren je rok od mjesec dana za osnivanje udruge sestara u sustavu socijalne skrbi, a predsjednik Komore pozvao je prisutne na Kongres povodom Dana sestrinstva koji će Komora organizirati u svibnju u Zagrebu.

Obavijest – termin – dopunska mjera provjere osposobljenosti /kompetentnosti

24 ožu 2023 Novosti

Poštovane/Poštovani,

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz  priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti/kompetentnosti je sljedeći:

13. travnja 2023. u 9 sati – pisana provjera osposobljenosti/kompetentnosti

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

Kongresi KoKoZ-a i medicinskog prava u Novom Vinodolskom

8 ožu 2023 Novosti

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu, uz suorganizaciju ostalih komora u zdravstvu, organiziraju 4. Kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KoKoZ) te 6. Hrvatski kongres medicinskog prava koji će se održati od 21.-23. travnja 2023. u Novom Vinodolskom. Oko 40 domaćih i stranih stručnjaka održat će predavanja iz područja zdravstva i prava nakon kojih su predviđene rasprave.

Uz središnju panel raspravu o reformi zdravstva, na kongresima će se raspravljati i o ostalim aktualnim temama iz zdravstva i medicinskog prava: e-karton, zaštita osobnih podataka pacijenata, zaštita djeteta pacijenta, priziv savjesti, financiranje zdravstvenog sustava, kolektivno pregovaranje, specifičnosti komuniciranja u zdravstvu, Task shifting.

Uz organizatora Pravni fakultet u Splitu i Hrvatsku liječničku komoru, suorganizatori kongresa su Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska psihološka komora i Alumni Pravnog fakulteta u Splitu.

Broj sudionika na kongresima u Novom Vinodolskom je ograničen.

Više informacija možete vidjeti ovdje:

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimila nalaz zdravstvene inspekcije MIZ-a o smrti pacijentice u Varaždinu

2 ožu 2023 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimila je na postupanje nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva. Inspekcija Ministarstva zdravstva je utvrdila moguće propuste u pružanju skrbi pacijentici u varaždinskom Zavodu za hitnu medicinu. Zbog sumnje na stručne propuste u ovom će se predmetu prvenstveno zatražiti nadopuna dokumentacije kako bi se mogla donijeti odluka o eventualnom pokretanju disciplinskog postupka protiv medicinske sestre. U slučaju donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka ovaj slučaj će doći pred nadležno Povjerenstvo Komore koje će, sukladno komorskim aktima, u prethodnom postupku provjeriti sve činjenice i dokaze navedene u zahtjevu za pokretanje postupka, zatražiti očitovanje medicinske sestre i dostavu potrebne dokumentacije od iste, a sve kako bi bilo u mogućnosti donijeti stručno mišljenje o opravdanosti ili neopravdanosti zahtjeva. Sud Komore je neovisno tijelo koje u razmatranju svakog slučaja uzima u obzir sve dokaze i okolnosti slučaja.

„Izražavam sućut u svoje i u ime Hrvatske komore medicinskih sestara suprugu i obitelji preminule pacijentice. Nakon utvrđivanja svih potrebnih činjenica, odlučit će se o daljnjim koracima“, rekao je predsjednik HKMS-a, Mario Gazić, mag. med. techn.

Za teže povrede Sud Komore članu Komore može izreći različite mjere poput ukora, javnog ukora, novčane kazne, privremenog oduzimanja odobrenja za samostalan rad od mjesec dana do godine dana ili trajnog oduzimanja Odobrenja za samostalan rad.

Ako se u međuvremenu pokrene kazneni postupak protiv člana Komore s postupkom pred Sudom Komore može se zastati sve do donošenja pravomoćne presude.

Komora apelira na javnost i medije da apriori ne donose zaključke o nečijoj krivnji prije nego što nadležna tijela utvrde sve relevantne činjenice.

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA: PLANIRAMO DVADESETAK PROGRAMA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA

16 velj 2023 Novosti

Već 2024.  Hrvatska  bi mogla dobiti usko educirane medicinske sestre specijaliste.

Povjerenstvo za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravstva (MIZ), a čiji je Hrvatska komora medicinskih sestara član, je krajem prošle godine pokrenula pripremu izrade planova i programa specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara. Komora je pozvala sestrinska stručna društva da joj do početka ožujka dostave prijedloge programa specijalizacija i prijenosa kompetencija i 24 stručna društva su se odazvala pozivu. Na temelju prijedloga MIZ će pripremiti plan i program specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara. Za uvođenje medicinskih sestara specijalista bit će, uz donošenje Programa specijalizacija, potrebno izmijeniti i odgovarajuće zakonske i podzakonske akte.

Priprema se 20-ak sestrinskih specijalizacija

Ovaj proces će u zdravstvo uvesti medicinske sestre – napredne stručnjake u sestrinskoj njezi koje će biti formalno obrazovane i praktično osposobljene iznad razine sestre s općom edukacijom te imati i specijalističke licence za rad. Te sestre, sukladno svojim kompetencijama, preuzet će niz kompetencija i postupaka od liječnika (tzv. task shifting). Razvoj sestrinskih specijalnosti je iznimno važan u poticanju razvoja sestrinskog znanja i stručnosti, kao i za poboljšanje kvalitete skrbi za pacijente. Slična praksa postoji u europskim državama poput Danske, Nizozemske, Švedske i drugih.
Ovaj proces je već pokrenut za područje hitne medicine te je početkom 2023. raspisan natječaj za 300-tinjak specijalizaciju iz hitne medicine za što su sredstva osigurana Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. To znači da će tijekom 2023. prvostupnici i magistri sestrinstva moći specijalizirati hitnu medicinu u trajanju od godinu dana. Radi se o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva koji rade u Timu 2 već i sada bez liječnika, ali bez ikakvih samostalnih ovlasti. Specijalizirat će na visokoobrazovnim ustanovama, a praktični dio će se održavati u zdravstvenim ustanovama. Ovom specijalizacijom kroz godinu dana u sustav će ući prve medicinske sestre educirane za rad u hitnoj, koje će ići na teren u Timu 2 u vozilima hitne pomoći umjesto liječnika.
Sada se planira novih dvadesetak specijalizacija među kojima i one iz onkologije, kardiologije, hematologije i drugih.

Zakonska regulacija sestrinskih kompetencija i povećanje koeficijenata

Kompetencije medicinskih sestara uređene su člankom 16.a. Zakona o sestrinstvu te se razlikuju ovisno o razini obrazovanja medicinske sestre.

“Stručna društva pripremit će prijedloge programa o potrebnim sestrinskim specijalizacijama, kojih za sada planiramo dvadesetak. Ključno je nakon prihvaćanja programa, učinkovito promijeniti nužne zakonske i podzakonske propise. Jasno da će povećanje odgovornosti i kompetencija medicinskih sestara morati biti praćeno i usklađivanjem koeficijenata tj. povećanjem plaća tih medicinskih sestara. ”, ističe predsjednik HKMS-a, mag. med. techn.  Mario Gazić dodajući kako je cilj i da medicinske sestre same ne plaćaju specijalizaciju.

Obavijest: Izbori u podružnicama HKMS

Poštovane članice, poštovani članovi,

radi upražnjenih mjesta delegata Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara, Vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara raspisalo je izbore za po jednog delegata za Skupštinu Hrvatske komore medicinskih sestara  u sljedećim Podružnicama Hrvatske komore medicinskih sestara:

Karlovačka županija

– Sisačko-moslavačka županija

– Splitsko-dalmatinska županija

– Šibensko-kninska županija

– Zadarska županija

Kandidature za izbor delegata kandidati trebaju dostaviti izravno Središnjem izbornom povjerenstvu na e-mail: sip@hkms.hr do 10. veljače 2023. godine. Kandidature se trebaju dostaviti na Prilogu 1. Obrazac za podnošenje kandidature. Uz Prilog 1. kandidati trebaju dostaviti i Izjavu o prihvaćanju kandidature (Prilog 2.).  Spomenuti Prilozi mogu se isprintati sa http://www.hkms.hr/wp-content/uploads/2023/01/Obrasci-za-provodenje-izbora.pdf

Sukladno zaprimljenim kandidaturama, a nakon provjere Središnjeg izbornog povjerenstva ispunjava li kandidat uvjete za izbor, Središnje izborno povjerenstvo će do 17. veljače 2023. sastaviti listu kandidata (Prilog III. Lista kandidata) koja će se dostaviti elektronskim putem predsjednicama/predsjednicima Podružnica HKMS u svrhu provođenja izbora na Skupštini Podružnice.

Sjednice Skupština u uvodno navedenim Podružnicama moraju se održati u roku od 30 dana od dana primitka Liste kandidata dostavljene od Središnjeg izbornog povjerenstva.

LESNINA XXXL omogućuje popust članovima Hrvatske komore medicinskih sestara

3 sij 2023 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara u 2023. godini nastavlja suradnju s tvrtkom Lesnina XXXL. Dogovoreni su popusti pri kupnji za članove Komore za kupovinu namještaja i opreme za dom u poslovnicama: https://www.xxxlesnina.hr/c/poslovne-jedinice

Lesnina pogodnosti za članove HKMS su:

10% popusta na namještaj*

10% popusta na baby asortiman* 

15% popusta za opremu za dom*

* Ne vrijedi za online kupovine. Popusti  se ne mogu koristiti prilikom kupovine „Trajno niska cijena“proizvoda, proizvoda na akciji, bijele tehnike, kućanskih aparata, sudopera, kuhinjskih slavina te proizvoda robnih marki: Stokke, Philips, Cybex Platinum kolekcije, Rosenthal linija Versace, Alples, Hespo, Optimo. Vrijede samo za nove ugovore. Ne mogu se spajati s drugim akcijama i popustima. Poslovnice u Osijeku i Čakovcu imaju samo namještajni asortiman. 

Popuste je moguće ostvariti do kraja 2023. godine u bilo kojoj fizičkoj poslovnici Lesnine uz predočenje osobne iskaznice te članske iskaznice HKMS-a.

1 2 3 4 5 28

Search

+