Poziv na dostavu dokumentacije za medicinske sestre i tehničare pogođene potresima u potresnom razdoblju od 28.12.2020.

1 lip 2021 Novosti

Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara godine objavljuje se sljedeći:

POZIV ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

Sve medicinske sestre i medicinski tehničari koji redovito izvršavaju članske obveze, a čiji su stambeni objekti stradali tijekom potresnog razdoblja počev od dana 28. prosinca 2020., pozivaju se da radi ostvarivanja prava na novčanu donaciju dostave:

 • ispunjeni obrazac zahtjeva
 • dokument iz kojeg je vidljiv stupanj oštećenja (neuporabljivo, privremeno neuporabljivo ili uporabljivo) izdan od nadležnog tijela lokalne ili područne samouprave.
 • izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljiva činjenica vlasništva ili suvlasništva oštećenog stambenog objekta
 • potvrdu o prijavi prebivališta/boravišta iz koje je vidljivo kako je prebivalište/boravište
 • prijavljeno prije ili na dan 28. prosinca 2020. godine
 • presliku vjenčanog lista ukoliko je bračni drug ili životni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta
 • ukoliko je izvanbračni partner ili neformalni životni partner vlasnik oštećenog stambenog
 • objekta priložiti Izjavu danu kod javnog bilježnika, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, uz dva svjedoka o izvanbračnoj zajednici i zajedničkom kućanstvu na adresi oštećenog stambenog objekta

Navedena dokumentacija treba se dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimati će zahtjeve za novčanu donaciju do 31. srpnja 2021. godine.

Odluke o pojedinačnim zahtjevima kao i o iznosima novčane donacije donijeti će posebno imenovana Radna grupa nakon isteka roka za dostavu dokumentacije.

Sve zamolbe podnose se poštanskim putem, Hrvatskoj komori medicinskih  sestara, Maksimirska 111/2, 10000 Zagreb.

Poziv na prijavu za stipendiju Europskog vijeća za sestrinstvo (ENC)

25 svi 2021 Novosti

European Nursing Council (ENC), Europsko vijeće regulacijskih tijela u sestrinstvu, dodijelit će stipendiju u iznosu od 1.000 Eura za doktorski studij jednoj medicinskoj sestri/medicinskom tehničaru iz svake države članice ENC-a.

Kriteriji za dodjelu stipendije su:

 • Podnositelj zahtjeva za stipendiju mora biti najmanje prvostupnik ili student na diplomskom studiju iz sestrinstva
 • Podnositelj zahtjeva mora biti građanin i raditi unutar jedne zemlje članice ENC-a (Albanija, Hrvatska, Francuska, Grčka, Mađarska, Poljska, Rumunjska I Irska)
 • Podnositelj zahtjeva treba imati odlične ocjene tijekom studija
 • Podnositelj zahtjeva mora biti mlađi od 40 godina

Dodatni kriterij, u slučaju više kandidata s izvrsnim ocjenama:

 • Podnositelj zahtjeva mora biti prepoznat kao pozitivan promotor sestrinske profesije (dokaz u obliku novinskih ili web članaka, video isječka..)

Dokumentacija koju je potrebno priložiti u elektronskom obliku:

 • Životopis podnositelja zahtjeva (format Europass) s podacima za kontakt
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 • Fakultetska svjedodžba s ocjenama
 • Prateća dokumentacija za procjenu dodatnih kriterija (Pogledati natječaj za više podataka)

Prijavu i dokumentaciju za natječaj možete poslati na e-mail adresu hkms@hkms.hr najkasnije do 25. lipnja 2021.

Više informacija možete vidjeti u sljedećem dokumentu:

Uspostava trajnog stručnog usavršavanja

17 svi 2021 Novosti

Vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara na sjednici održanoj 13. svibnja 2021. donijelo je odluku o ponovnom uspostavljanju bodovanja trajnog stručnog usavršavanja počev od 1. lipnja 2021. uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera. Podsjećaju se cijenjene kolegice i kolege da provjere razdoblje važenja svog Odobrenja za samostalan rad kako bi bili u mogućnosti prikupiti bodove razmjerne preostalom razdoblju važenja Odobrenja. Napominjemo kako se bodovi i dalje mogu skupljati elektronskim putem na portalu E-učenje: https://edu.hkms.hr/

Obavijest – termin – dopunska mjera provjere osposobljenosti/ kompetentnosti

14 svi 2021 Novosti

Poštovane/Poštovani,

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti/kompetentnosti je sljedeći:

1. lipnja 2021. – pisana provjera osposobljenosti/kompetentnosti

o točnom terminu (satu) pisane provjere osposobljenosti/kompetentnosti

bit ćete obaviješteni na vaše e-mail adrese

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

 Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

Tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora

4 svi 2021 Novosti

U srijedu, 5. svibnja 2021. u 12 sati održat će se tematska sjednica Odobra za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora. Tematska sjednica održat će se povodom obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva 12. svibnja na temu “Stanje sestrinstva u Republici Hrvatskoj”.

Tematska sjednica prenosit će se uživo putem youtube kanala te ju možete pratiti na sljedećoj poveznici: https://youtu.be/XkFL8pn7yCM

1 2 3 4 5 20

Search

+